Stor gruppe med unge mennesker oppstilt sammen

28. og 29. september ble «Ungdom ved roret» arrangert på Flesland. 80 unge mennesker fra Askøy og Bømlo var samlet for å diskutere mulighetene og utfordringene i sine hjemkommuner. Se video her:

Diskusjoner og idemyldring

Med kulepenner, post-it lapper, tankekart og gode ideer tok ungdommene fatt på ulike spørsmål som

Hva brenner du for?

Hvilke ting vil du bruke tid på?

Hvordan kan vi gjøre kommunen bedre?

Hvordan får vi dette til sammen?

En gruppe med ungdommer sitter rundt et bord. Noen snakker og noen skriver på et ark.

Mange meninger og ideer ble utvekslet. Engasjementet var stort rundt mange tema, blant annet ble kollektivtilbudet, møteplasser for unge, inkludering og aktiviteter for barn og unge løftet frem.

Ungdommer fra Follese fortalte om Sommerkontoret

Mye av innholdet på samlingen ble ledet av ungdommene. Freja, Amalie og Halvor fra Follese fortalte om sitt prosjekt: Sommerkontoret. Amalie og Freja formidlet hvordan de har jobbet med å utvikle ungdomsstyrte aktiviteter og hvilke erfaringer de har fått. Follese-gjengen fikk også mange gode innspill å ta med videre i arbeidet med Sommerkontoret.

En jente som snakker fremfor en presentasjon. På teksten i presentasjonen står det "vår visjon".

Samarbeid mellom Askøy og Bømlo

Ungdommene som deltok på samlingen var representanter fra elevrådene, ungdomsråd, ungdommens kommunestyre, Dembra, unge MOTivatorer og ellers andre ungdommer som har medvirkning som fokus.

«Ungdom ved roret» har blitt til i samarbeid mellom Bjørn Tore Bystrøm (Askøy kommune, miljøveileder) og Lene Borgen Waage (Bømlo kommune, rådgiver for folkehelse og frivillighet).

Her får du flere stemningsbilder fra «Ungdom ved roret».

Bilder og video er tatt av Magnus Mjømen.

To gutter som smiler og holder tommel opp

Et stort rom med mennesker. Noen står fremme og snakker, og noen sitter

Gutt tegner strekfigurer på et ark

En stor samling med mennesker

Back to top