Kleppe vannverk illustrasjon

Vi har fått rapporten tilsendt, 31. januar 2021.

- Dette er en grundig og omfattende rapport, av en alvorlig hendelse. Vi ønsker å være åpne og ærlige, og rapporten skal hjelpe oss med å ta lærdom av det som skjedde i 2019, sier ordfører Siv Høgtun (H).

Les rapporten

Rapporten er lang. Om du ønsker å få kjappere oversikt, så er det konklusjon og anbefalinger fra side 213 i rapporten.

Her kan du lese hele rapporten fra SINTEF:

pdf Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk SINTEF rapport 2021 00115 (9.39 MB)

pdf Vedlegg 3 STEP diagram (utskriftsvennlig versjon) (1.96 MB)  

Politisk sak

Hele det politiske miljøet vil nå få lese rapporten, som vil bli fremmet som sak i kommunestyremøtet 25. februar 2021. Det vil også bli gitt en kort orientering fra SINTEF i kommunestyremøtet 4. februar.

- Dette skal være en åpen prosess. Nå er det viktig at vi ser på anbefalingene i rapporten, og får tid til å sette oss godt inn i denne. Jeg ønsker at politikerne nå skal jobbe godt sammen for at hendelsen i 2019 aldri skal skje igjen. Vi skal samarbeide godt med rådmann for å løse de utfordringene som rapporten synliggjør, sier Høgtun.

Back to top