Kart med Florvågbakken er merket med rødt

Samferdsel er nå i gang med et trafikksikringsprosjekt i Florvågbakken. Arbeidet vil pågå ut oktober 2021.

I forbindelse med arbeidet må vi stenge vegen under asfaltering og etablering av fortauskanter.

Beboere vil bli varslet i forkant av dette på SMS.

Back to top