"Funny faces"

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.


Hvem kan søke

Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Se utlysningstekst fra Bufdir

 


Hvordan søke?

Logg inn på søknadsportalen

Søknadsfristen er 17. desember 2021

Etter at søknadsfristen har gått ut, skal kommunen rangere søknadene fra aktører som har sendt inn søknad tilknyttet kommunen.
Fristen for rangering av søknadene er 1. februar 2022.


Kontaktpersoner i Bufdir

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere på:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Kontakt_oss/

Back to top