Logo Vestland fylkeskommuneDu kan søke om delfinansiering til planlegging og gjennomføring av tilretteleggjande utviklingsprosjekt. Du kan og søke til tiltak som støttar opp under mål og strategiar i handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020.

I 2020 er det sett av 21,5 millionar kroner til ordninga.

Les meir: Tilskot til innovasjon og næringsutvikling i Vestland fylke

 

Back to top