Lege illustrasjon

Takket være en tilbakekjøpsgaranti har vi fylt fastlegehjemlene i kommunen.

Etter å ha slitt med å rekruttere nye fastleger, kom tilbakekjøpsgarantien på plass høsten 2019. Den er forankret i en lokal særavtale mellom fastlegene og Askøy kommune. Den fungerer så godt at også Bergen, som har skrikende behov for fastleger, vurderer samme løsning. I følge Bergens Tidende er tilbakekjøpsgaranti det som står øverst på ønskelista til fastleger i Bergen.

Kommunen forplikter seg til å kjøpe

  • Gjennom tilbakekjøpsgarantien forplikter kommunen seg til å kjøpe ut legen for 95 prosent av kjøpesummen dersom legen senere vil ut av jobben, men ikke får solgt praksisen. Garantien gjelder i tre år. Denne ordningen fikk vi på plass som et viktig tiltak for rekruttering av leger til fastlegehjemlene våre, siden vi har slitt med rekrutteringen i flere år. Nå har vi tre av våre nye fastleger med avtale om tilbakekjøpsgaranti, forklarer kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Les hele artikkelen i Bergens Tidende (krever abonnement på avisen): Askøy lokkar fastlegar med garanti. Hannah hadde aldri blitt fastlege utan denne avtalen

Lyser ut én fastlegehjemmel

Vi har nå 28 fastleger og bare 24 ledige plasser på fastlegelistene. Vi lyser nå ut en ny 0- liste:

Fastlegeheimel kombinert med LIS3 stilling ved Øyane DPS

 

Back to top