Radonmåling

Nå er det tid for å måle radon i boliger.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler alle å måle radon i egen bolig på vinterstid. For utleieboliger er det gitt grenseverdi for radonnivået i strålevernforskriften, og utleier skal sørge for at der er/blir gjennomført radonmåling. Å måle radon er både enkelt og rimelig.

Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å gjennomføre måling.

I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle i et utvalg av leilighetene.

For mer informasjon og bestilling av målepakke for radon (390 kroner): Radon, miljørettet helsevern

 

Back to top