Tømmerhogger med motorsag foran to store trær som ligger på bakken

Askøy kommune eier mange eiendommer. Noen av disse er i bruk til kommunale tjenester, andre til friluftsformål og lignende.

Noen ganger kan det være ønske eller behov for private eller bedrifter å utføre tiltak på kommunens eiendom. Dette kan være etablering av rett til å legge ledninger, veirett, eller det kan være konkrete tiltak som for eksempel felling av trær. Vi er ofte positiv til de foreslåtte tiltakene, men vi er avhengig av at det blir sendt forespørsel, slik at vi kan vurdere om tiltaket kommer i konflikt med formål som vi ivaretar.

Ulovlig felling av trær

I det siste har vi opplevd flere tilfeller av at det felles trær på kommunal eiendom uten at dette er avklart på forhånd. Dette har skjedd flere steder på øyen. Slike tilfeller er uheldig, da vi ikke får sjekket om det er spesielle hensyn å ta på det aktuelle stedet.

Dette kan være hensyn til:

  • drikkevannskilder
  • innsyn for naboer
  • verneverdige interesser med mer

I tillegg setter kommunen en del betingelser i forhold til sikkerhet og opprydning i slike saker, og disse er det viktig å få formidlet til alle som skal utføre denne type tiltak.

Ta kontakt

Det anmodes derfor om at alle som har ønsker eller planer om slike tiltak, tar kontakt med eiendomsavdelingen på forhånd.

Kontaktinformasjon:
Cathrine Larsson-Fedde: 56 15 82 88 / e-post: 

Jørgen Garmann: 56 15 80 33 / e-post:

Back to top