Hvitt hus fra utsiden med tekst på veggen

Strusshamn legesenter avvikles 1. oktober 2021. Det har over lengre tid ikke lykkes å skaffe nye leger til legesenteret.

Christian Vatshelle sine pasienter blir overflyttet til Fenring legesenter, hvor de blir ivaretatt av vikar inntil videre.

Back to top