Små barn som leker med klosser sammen med en voksen.

Vil du bidra til å styrke det barnevernfaglige arbeidet og tidlig innsats for barn og unge i Askøy?

Barnevernet i Norge er under sterk utvikling og endring, og det er et mål at Askøy skal være i front av denne utviklingen. Barn, unge og foreldre i sårbare livssituasjoner er alle voksnes ansvar, og innsatsen krever samarbeid mellom flere av kommunens tjenester, andre offentlige aktører, frivilligheten, familie, nettverk og sivilsamfunnet.

Som barnevernleder blir du både leder av kommunens barneverntjeneste, samtidig som du blir en del av lederteamet i sektor Familie og inkludering.

Er dette noe for deg? Eller kjenner du noen som kan passe i stillingen som du kan tipse?

Søknadsfrist: 31. august 2022

Back to top