To som drikker kaffe sett ovenfra for å være anonyme

Det handler om å få den rette hjelpen for å mestre eget liv. Har du kunnskap om psykisk helse og rus og lyst til å lede en organisasjon i utvikling?

Origo er en del av Askøy kommune og tilbyr hjelp til innbyggere i alle aldre. Vi tilbyr hjelp til de som sliter med utfordringer i livet, som foreldrerollen, psykiske helseplager, rus og liknende. Hjelpen kan tilbys individuelt og/eller i gruppe, og vi har flere aktivitetstilbud.

Vi søker etter en leder som vil jobbe tverrfaglig og delta aktivt inn i systemarbeid i kommunen. Vi søker deg som er har et brennende engasjement for mennesker som strever i hverdagen, og som er opptatt av å skape gode tjenester for våre innbyggere.

Søknadsfrist: 31. august 2022

Back to top