I forbindelse med arbeider ved Sjoddien Strusshamn kultursenter, har tilstanden til kaien blitt kartlagt. Rådgiver, Asplan Viak AS, har i sine vurdering konkludert med at deler av kaien bør stenges for all trafikk.

Dette gjelder både fotgjengere og kjøretøy.

Oversikt kai Strusshamn

Stengt umiddelbart

Askøy kommune, som eier av kaien, stenger området for all trafikk med omgående virkning.

Det arbeides med å finne alternativ tilkomst til gjestehavnen og holmen. Gjerde vil bli satt opp langs den blå linjen - se bilde under.

For øyeblikket kan vi dessverre ikke si noe om hvor lenge dette vil vare.

Forklaring til bilde

Asplan Viak anbefaler at det ikke tillates trafikk innenfor rød markering på utsnittet, i tillegg til at kai og dekke ikke skal belastes noe ekstra innenfor samme markering.

Kart over kai Strusshamn

Back to top