Ravnanger idrettsplass med telt på gressbanen i midten.

Med bakgrunn i den økende smittesituasjon her vest og begrensingene dette gir, kan ikke Kreftforeningen legge til rette for at så mange mennesker skal møtes.

- Særlig fordi Kreftforeningen representerer en ekstra sårbar gruppe og vi må̊ gjøre det vi kan for å forhindre at flere blir smittet.

Back to top