Illustrasjonsfoto av koronaviruset (FHI)

Vi ber om at man ikke ringer koronatelefonen eller legevakten for å spørre om hvilke tiltak som gjelder på Askøy. Disse svarer på helserelaterte spørsmål når du er syk.

Fra og med fredag 16. april 2021 lettes det på noen av tiltakene. Vi følger nasjonale smitteverntiltak: Oversikt over nasjonale tiltak

Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen

 • Arbeidsplasser og hjemmekontor

  Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

  Sitter du mye stille på (hjemme)kontoret?

  Frisklivssentralen Askøy har laget gode videoer som kan hjelpe deg med å holde deg mer bevegelig:

  Se treningsvideo her

 • Arrangementer og sammenkomster på offentlig sted

  Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

  Reglene for arrangementer er som følger:

  • Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.
  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.
  • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Barnehager og skoler

  Barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner har smittevernveilederen som bør følges. Gult nivå.

  Barn og elever skal holdes hjemme om de har symptomer på luftveisinfeksjon. Se mer om rådene for barnehager og skole her

  Høyere utdanning

  Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

 • Bursdag

  Det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Anbefalingen gjelder både innendørs i hjemmet, på hytten og utendørs i egen hage.

  Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

  Dersom feiringen avholdes i et leid lokale eller annet offentlig sted innendørs, kan du samle opp til 10 personer. Hvis dere er utendørs, kan dere være opp til 20 personer.

  Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.

  Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake.

  Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser

 • Besøk hjemme og sosial kontakt

  Alle bør begrense sosial kontakt.

  Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.

  Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

  Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

   

 • Besøk på sykehjem
 • Butikker og kjøpesentre

  Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

 • Idretts- og fritidsaktiviteter
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
  • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
  • Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.
 • Munnbind

  Det viktigste er å holde avstand.

  Å holde 1 meter avstand reduserer risiko for smitte med 80 prosent, korrekt bruk av munnbind reduserer risiko for smitte med 40 prosent.

  Askøy: Det er ikke lenger en generell anbefaling om bruk av munnbind, men det er fremdeles tilrådelig dersom man ikke kan holde 1 m avstand.

  Munnbind i Bergen

  Det er påbudt med munnbind på kollektivtrafikk i Bergen kommune. Jobber du, går på skole eller reiser til Bergen, må du huske å bruke munnbind. Følg med på hvilke tiltak som gjelder i andre kommuner  du besøker.

  - Det vil ikke være feil å bruke munnbind på bussen/båten på Askøy heller, men her gjelder den generelle anbefalingen om bruk av munnbind.

 • Ramadan og feiring av id

  - Ramadan er en høytid som er viktig for mange i Norge og som normalt samler mennesker til religiøst fellesskap, bryting av fasten og id-feiring. Jeg vil derfor minne om at sosiale sammenkomster gir økt risiko for smittespredning og at alle må begrense hvor mange vi er sammen med. Dette er noe som jeg vet trossamfunn over hele landet tar på alvor. Jeg vil også minne om at det å samles i moskeen regnes som et arrangement, og kun kan gjennomføres med et fåtall personer. Men det kan være lokale tiltak som er strengere, og alle må sette seg inn i hvilke regler og anbefalinger som gjelder der de bor. Også for besøk i private hjem. Vi ønsker at alle skal få en så god og trygg ramadan som mulig, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

  Under ramadan skal ikke fastende muslimer spise eller drikke mens sola er oppe. I år har flere moskeer og organisasjoner i Norge fått spørsmål om det er lov å ta koronavaksine når man faster. Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd Norge har sagt at man kan ta vaksinen under fasten og at det ikke innebærer å bryte fasten.

 • Reise

  Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

  Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

  Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

  Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

 • Restauranter, kafeer, barer
  • Servering av alkohol kun til de som får servert mat.
  • Skjenkestopp klokken 22.00.
  • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
  • Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 22.30.
  • Gjester ikke slippes inn etter kl. 22.00.
  • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
  • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Smittestopp-appen: hvordan laster jeg den ned?

  Vi vil oppfordre alle over 16 år til å laste ned den nye smittestopp-appen til mobiltelefonen. Den er gratis, og det vil være et fint hjelpemiddel i smittesporingsarbeidet om flest mulig laster ned og tar i bruk.

  Appen er lett å laste ned: Om smittestopp - og lenker til å laste ned appen

 • Smittevern

  Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk.

  Les mer om smittevernråd her

 • Svømmehall

  Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan holde åpent hvis de drives smittevernfaglig forsvarlig.

  Smittevernfaglig forsvarlig drift

  Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten:

  • skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand
  • har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.
  • Antallsbegrensninger i lokaler
 • Treningssentre

  Treningssentre kan holde åpent hvis de drives smittevernfaglig forsvarlig.

  Smittevernfaglig forsvarlig drift

  Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten:

  • skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand
  • har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.
  • Antallsbegrensninger i lokaler

  Den enkelte virksomhet skal:

  • fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.
  • om nødvendig benytte vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

 

Back to top