skriver søknad foto av Scott Graham via Unsplash photosPosten har gjort endringer i sine rutiner for postlevering. Dette påvirker også post til helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Endringene kan medføre at søknad om helse- og omsorgstjenester i brevform bruker lengre tid før den kommer frem til saksbehandler.

Du kan unngå dette ved å sende inn søknaden digitalt.

Sende søknad digitalt

Det digitale søknadsskjemaet og mer informasjon finner du på denne siden: Søke helse- og omsorgstjenester.

Du må logge deg inn med BankID eller liknende.

Når du sender inn søknaden digitalt kommer den raskere frem til saksbehandler. Vi sjekker vår digitale postkasse hver dag.

 

Ta kontakt 

Ta gjerne kontakt på telefon 56 15 82 50 hvis du har spørsmål vedrørende søknader til helse- og omsorgstjenesten i Askøy

Back to top