Bilde av en bod som bygges, uferdig

Fra 1. mai endres reglene for hva du kan gjøre uten å søke om byggetillatelse. Flere tiltak vil nå være unntatt søknadsplikt.

Direktoratet for byggkvalitet har lagt ut informasjon og veiledningsmateriell for de nye reglene:

Har du planar om å byggje terrasse eller tilbygg etter 1. mai?

For å finne ut om dine byggeplaner kan gjennomføres uten søknad må du vite hvilke planer og begrensninger som gjelder for din eiendom. Kommunens kartløsninger er da et godt hjelpemiddel:

Kartløsninger i Askøy kommune

Husk at du må melde fra til oss når du er ferdig å bygge. Da får vi oppdatert våre kart og register:

Melding om bygning eller tilbygg som er unnateke søknadsplikt

Om du har spørsmål til de nye reglene kan du få mer hjelp av oss. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan kontakte oss.

Kontakt oss

Back to top