Militærbåt på sjøen med helikopter over

Forsvarets Høyskole Sjøkrigsskolen skal ha øvelse utenfor Herdla 29. november - 3. desember. Hovedaktiviteten vil skje på Skjelanger og på sjøen.

Det vil være landorganisasjon etablert på øvingsområdet ved Skjelanger Fort. Under øvelsen vil de i hovedsak gjennomføre diverse patruljer og eskorteoppdrag på sjøen. Det vil være noe aktivitet på land og holmer/øyer i øvelsesområdet - hovedsakelig i nærheten av Skjelanger/Herdla/Askøy.

Vernesonen ved Herdla vil ikke benyttes. Det er planlagt en del aktivitet på Skarvøyna og ved Herdla Fort.

I løpet av uken, vil det kunne forekomme skyting med rødplast/løsammunisjon ifra land og ifra fartøyene på sjøen. Denne aktiviteten skal unngås i bebygde strøk. Øvingsledelsen ser ikke for seg at de øvende enhetene vil ha mye kontakt med sivile fartøy, foruten om avklaringer i leden når de gjennomfører eskorteoppdragene sine.

Grunnet COVID/Influensasesong har øvende enheter fått restriksjoner om å unngå kontakt med sivile når de eventuelt er på land.

Deltakende fartøy:

  • KNM Viken
  • KNM Mjølner
  • Trond Bolle (Sjøbjørn)
  • Sverre Kvernhellen (Sjøbjørn)
  • Odd Willoch (Sjøbjørn)
  • 5x sjøbjørn

Back to top