To menn som sitter ved et bord og signerer papirer

Askøy kommune gjennomfører en total modernisering av hele området hvor idrettshallen og badeanlegget bygges, og vi forventer høy bruk av anlegget både på dagtid og kveldstid.

- Vi legger til rette for å utvikle ny idrettshall og nytt badeanlegg i tett samarbeid med ulike brukergrupper. Det gjelder alt fra skole og idrettslag til logistikk og drift. Sammen med brukerne og Kruse Smith vil vi skape et anlegg som innfrir forventninger og bidrar til økt aktivitet for barn, unge og voksne, forteller Tormod Hopland, prosjektleder for Askøy kommune.

Stor utvikling

Den nye hallen er planlagt å inneholde dobbel idrettshall på størrelse med to håndballbaner. Det skal bli frie høyder på 9 og 15 meter, klatrehall og et svømme- og badeanlegg.

Askøy videregående skal bygges om for 700 millioner kroner. Denne eies av fylket. Den nye idrettshallen og svømmeanlegget skal bygges der dagens verkstedbygg til videregående ligger, og hallen skal bygges når verkstedbygget er revet.

Dagens Askøyhall blir revet når ny  hall står klar.

Samarbeid med Kruse Smith

Valg av samarbeidspartner falt på Kruse Smith i arbeidet med å realisere en ny idrettshall og et nytt badeanlegg på Myrane. Samspillsfasen starter nå, og anlegget skal etter planen tas i bruk i 2024.

- I Kruse Smith har prosjektutvikling vært et satsingsområde, og vi synes selvsagt det er veldig hyggelig at vi blir valgt nettopp på grunn av vår samspillskompetanse og vår evne til å sette oss inn i og forstå oppdragsgivers behov. Nå skal vi bruke denne, sammen med vår erfaring fra tilsvarende prosjekter, til å gi Askøy kommune den beste løsningen innenfor rammene, sier en svært fornøyd regiondirektør for Kruse Smith, Kristin Stømer Frafjord.

Første gang med samspillsentreprise

For Askøy kommune er det første gang det gjennomføres en samspillsentreprise på utvikling av ny bygningsmasse. Det forventes et godt samarbeidet med Kruse Smith og en profesjonell fremdrift og utførelse i alle faser frem til anlegget står ferdig og videre utover i driftsfasen.

- Vi må sammen sikre at det gjøres gode valg av løsninger i et langt perspektiv, sier Hopland.

Utviklingsfasen er planlagt til å vare ett år, før detaljprosjektering og bygging starter opp. Budsjettramme for prosjektet er 260 millioner kroner.

Samarbeidspartnere

Lars Tore Ringstad, distriktssjef for Kruse Smith i Bergen, poengterer viktigheten av at entreprenøren kommer inn tidlig og får bidra med sin kompetanse til å gjøre riktige valg.

- Den største verdiskapingen til et prosjekt skjer i tidligfase. Samtidig er det helt avgjørende at valgene man gjør her er godt forankret i en realistisk gjennomføringsplan. Badeanlegg er komplekse på mange områder, noe som krever riktig kompetanse til rett tid når kloke beslutninger skal fattes i utviklingen av prosjektet. Jeg er trygg på at laget vi har satt sammen skal sikre et fremtidsrettet, brukstilpasset idretts- og badeanlegg for innbyggere på Askøy, forteller han.

Back to top