To damer foran datamaskin, med ryggen til kamera.

Askøy kommune har mange små og mellomstore bedrifter og mange av disse har begrensede HR-ressurser til å håndtere den store informasjonstilgangen og behovet som koronakrisen gir.

NAV Askøy har med støtte fra kommunen etablert en ekstraordinær ressurs dedikert til oppsøkende aktivitet mot bedrifter som står i fare for eller har måttet redusere aktiviteten.

Bedre hjelp

Prosjektet skal jobbe for at flest mulig beholder jobbene sine, rask overgang til nytt arbeid ved behov og økt sysselsetting i kommunen også etter koronakrisen er over.

Overordnet målsetting for prosjektet er at bedrifter og berørte vil få informasjon og støtte som på kort sikt vil hjelpe dem å håndtere sin egen situasjon som arbeidsgiver, ansatt og jobbsøker.

Prosjektet skal

  • fungere som veiviser med hensyn til offentlige ordninger i og utenfor NAV.
  • jobbe for at ordningene tas i bruk og at flest mulig beholder jobbene sine.

- Vi ønsker å gi arbeidsgivere og arbeidsledige informasjon og opplæring i arbeidsplassen.no for rask overgang tilbake til arbeid. Videre vil informasjon og kunnskap også på sikt bidra til økt bruk av tiltak og virkemidler for rekruttering og inkludering. Prosjektet vil på denne måten til å bidra til økt sysselsetting og et inkluderende arbeidsliv i kommunen, også når koronakrisen er over, sier Camilla Bjelke Johnsen, markedskontakt i NAV Askøy.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Camilla Bjelke Johnsen:

Telefon: 454 19 683
E-post:

Back to top