Barn som leker på SFO

Fra 1. august 2021 gjelder ordning for redusert foreldrebetaling i SFO også for 3. og 4. trinn. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en SFO-plass.

I 2021 vil husholdninger med inntekt under 571 083 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Les mer om ordningen her: Redusert foreldrebetaling i SFO
Søk i  Vigilo.no

Back to top