Radon Tveit barnehage

I fjor viste radonmålinger ved Tveit barnehage for høye verdier. Nå er avvikene rettet og målingene viser godkjente verdier.

- Radonmålingene ble utført av Eiendomsavdelingen i Askøy kommune. Vi har nylig gitt barnehagen en helseverngodkjenning fordi de har rettet alle avvik som vi påpekte i tilsynet vårt i 2019. Et av avvikene var at det manglet dokumentasjon som viste at radonnivået er tilfredsstillende i barnehagen. Nå har altså byggeier dokumentert dette ved hjelp av målinger vinteren 2019/2020, sier Per Hallstein Fauske, rådgiver Miljørettet helsevern.

Tveit barnehage har lenge vært den eneste barnehagen på Askøy uten formell helseverngodkjenning. Dette fordi radonnivået ikke har blitt dokumentert OK før i år.

 

Back to top