På grunn av fjellsikring blir Engevikvegen (Kv1107) periodevis stengt fra slutten av uke 16. Anleggsarbeidet forventes ferdigsstilt innen uke 21.

Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom kl 07:00 – 15:00. Det vil det være kortere perioder med stenging på opptil 10 min.

 

Back to top