Eldre dame ute på fjelltur som står med armene ut og nyter livet

Sammen med Øygarden kommune tilbyr vi denne våren et spesialisert kurs for pårørende til personer med demens. Kurset er planlagt å gi støtte og kunnskap til omsorgsgiverne, og arrangeres på Knappskog skole i Øygarden.

Kursprogram:

  • 3. april kl 17.30-20.30: Sykdomslære og atferdsendring.
  • 10. april kl 17.30-20.30: Kommunikasjon og samhandling.
  • 17. april kl 17.30-20.30: Forvaltning og hjelpemidler, med fokus på Ventesorg.
  • 24. april kl 17.30-20.30: Lov og rett, inkludert en pårørendefortelling.

Gruppesamtaler og støtte

Etter hver forelesning vil det være mulighet for gruppesamtaler hvor pårørende kan dele erfaringer og stille spørsmål.

Kursavgift og påmelding

Kursavgiften er 400 kroner, inkludert kursmateriell og servering for alle fire kvelder. Faktura for kursavgiften vil bli sendt ut etter at kurset er gjennomført.

Påmelding er bindende og må gjøres innen 27. mars 2024.

Kontaktinformasjon:

For ytterligere informasjon og påmelding, kan interesserte kontakte:

Marianne Skintveit på telefon 905 38 819 eller e-post

Hege Tveit på telefon 91 11 41 10 eller e-post .

Dette kurset gir en verdifull mulighet for pårørende til å få støtte, kunnskap og fellesskap i en utfordrende omsorgsrolle.

Back to top