Oppstart av arbeid med tilknytning til offentlig vann og/eller avløp mellom Erdal - Hop

I forbindelse med bygging av ny fylkesvei 563, har Askøy kommune bygget nye vann- og avløpsledninger langs strekningen Erdal – Hop. Informasjon om dette prosjektet ble sendt ut til alle grunneierne i området den 17.03.2016 (se vedlegg under). Alle eiendommer langs denne strekningen som ikke allerede er tilknyttet offentlig vann og/eller avløp, skal nå tilknyttes. Dette er en del av det betydelige miljøløftet som pågår på hele Søre Askøy, der alt avløp vil bli ført til renseanlegg.

Askøy kommune skal nå starte opp arbeidet med varsling om tilknytning til offentlig vann- og/eller avløp i området. Vi vil i første omgang sende ut et varsel der det gis anledning for grunneier å uttale seg før det fattes vedtak om tilknytning. Aktuelle eiendommer vil få eget brev om dette i løpet av høsten 2021.

Har du spørsmål kan du kontakte:

Kart over strekningen Erdal - Hop

pdf FV 563 Erdal - Hop oversiktskart (9.82 MB)

Vedlegg

pdf Informasjon til grunneiere - Tilknytning til kommunale VA ledninger Erdal Hop (132 KB)

Her kan du lese mer om hva du må gjøre for å knytte din eiendom til offentlig vann- og/eller avløpsledninger.

Back to top