Utvalgte artikler

Bilde av bulkemispel

Aksjon for å rydde vekk den fremmede arten bulkemispel fra hager og nabolag.

Bilde av to solsikker i solnedgang

Har du lyst på sommerjobb i perioden 21. juni til 13. august?

Flyfoto av Kleppestø senter og kai

Det skjer mye på Askøy, og kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler. Målet er å utvikle et bærekraftig og godt lokalsamfunn for innbyggere og næringsliv.

To damer foran datamaskin, med ryggen til kamera.

NAV Askøy skal jobbe oppsøkende mot bedrifter som står i fare for eller har måttet redusere aktiviteten.

Illustrasjonstegning av en rød russelue

Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og årets russ må belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak.

Bilde av en bod som bygges, uferdig

Fra 1. mai endres reglene for hva du kan gjøre uten å søke om byggetillatelse. Flere tiltak vil nå være unntatt søknadsplikt.

Tømmerhogger med motorsag foran to store trær som ligger på bakken

Askøy kommune eier mange eiendommer. Noen av disse er i bruk til kommunale tjenester, andre til friluftsformål og lignende.

Bilde av tomt terapibad på Askøy innendørs. Ingen som bader.

Søknadsfristen for sesongen 2021-2022 er 22. mai 2021.

Bilde av idrettshallen Askøy Forum fra utsiden

Lagene på Askøy kan nå søke om treningstid for sesongen 2021-2022 i Askøyhallen, Askøy Forum, Hop Idrettshall og idrettshallene ved Fauskanger, Tveit og Kleppestø skole.

Bilde av korps som dirigeres og spiller på 17. mai i Strusshamn 2020

Som i fjor legger koronapandemien en demper på den tradisjonelle 17. mai-feiringen på Askøy.

Aktuelt

Koronavirus illustrasjonsfoto

Er du satt i karantene skal denne overholdes, selv om du tester negativt for covid-19.

Omlag 500 personer ble satt i karantene etter 7 positive prøvesvar i begynnelsen av denne uken. 541 ble testet, til nå er alle prøvesvarene negativ.

Negative prøvesvar betyr ikke at karantenetiden er over

- Jeg vil presisere at alle som er satt i karantene, skal holde seg i karantene selv om du tester negativt for covid-19. Karantenetiden skal overholdes uansett, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Det betyr at alle som er i karantene skal være hjemme fra jobb og skole, ikke reise med offentlig transport og unngå besøk. Vi anbefaler om det er mulig å ikke gå på offentlige steder som butikker. Dere som bor sammen kan omgås normalt.

Krevende, men nødvendig

- Det er mange som gjør en kjempeinnsats for å unngå smittespredning. Det er helt avgjørende for å slå ned smitten. Jeg vet at dette er krevende for mange og at vi alle er lei av å forholde oss til smittevernregler døgnet rundt. Husk den innsatsen vi nå gjør, kan føre oss tilbake til mer normalisert hverdag raskere, sier ordfører Siv Høgtun.

De siste ukene viser hvor fort viruset kan spre seg, sier ordfører Siv Høgtun.

 

Korps foto unsplash

Vi åpner for utleie av skoler - hvis du gjennomfører smittevernkurset.

Stopp mobbing

Mobbeombudet er et «lavterskeltilbud» for barn, elever og foresatte.

Aina Drage og Mari-Kristine Morberg er mobbeombud for barn og unge i Vestland.

- Vi jobber for at barn skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen. Alle kan ta kontakt med mobbeombudet. Vi kjenner barn og unge sine rettigheter og kan fortelle hvordan man skal gå fram om et barn ikke har det bra i barnehagen eller på skolen. Vi har taushetsplikt og er uavhengige.

Mobbeombudet er først og fremst tilgjengelig for barn, unge og foresatte, men styrere i barnehager, skolerektorer, ansatte i barnehage, skole og SFO, helsetjenestene og andre som arbeider med barn og unge er også velkommen til å drøfte saker (anonymt) med mobbeombudet.

Les mer her: Mobbeombodet i Vestland

 

Verdensdagen for psykisk helse

Hvert år markeres Verdensdagen for psykisk helse den 10.oktober.
Dette har man vanligvis gjort ved å stå på stand eller på kaien hvor man har delt ut kaffe og informasjon til forbipasserende.

Fotokonkurranse

For å hindre smittespredning av Covid-19 har arbeidsgruppen bestemt seg for å gjennomføre en fotokonkurranse i år.

Vi håper at mange vil bidra med sitt foto til årets tema som er «Spør mer». Husk at vi alle har en psykisk helse! 

Les mer og bli med: Fotokonkurranse - Verdensdagen for psykisk helse

Les mer om Verdensdagen for psykisk helse: Tema 2020: Spør mer, vis interesse - vær nysgjerrig

 

Rådmann Eystein Venneslan og kommuneoverlege Kristin Cotta Schnberg

Som en av fire kommuner i landet er Askøy invitert til samtale med koronakommisjonen torsdag 20. august.

Trekke lærdom fra utbruddet

Koronakommisjonen, som ble oppnevnt av regjeringen 24. april 2020, skal gjennomgå og trekke lærdom fra covid-19-utbruddet i Norge. Ifølge mandatet skal kommisjonen kartlegge alle relevante sider ved myndighetenes håndtering av pandemien.

Deltar digitalt

Møtet holdes i Oslo, men på grunn av smittevernhensyn deltar Askøy digitalt.

- Ja, vi syns det er mer hensiktsmessig å være med via skjerm. Det er både langt å reise til Oslo, samtidig som vi opprettholde smittevern bedre ved å delta på denne måten, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Hun skal delta på møtet sammen med rådmann Eystein Venneslan.

Ser på forbedringspunkter

Formålet med møtet er å innhente erfaringer og råd fra sentrale forvaltningsorganer og de fire utvalgte kommunene. Kommisjonen ønsker særlig å få innspill om hva Askøy ser som de viktigste lærings- og forbedringspunktene for pandemihåndtering og samfunnets samlete beredskap og krisehåndtering. Kommisjonen søker også innspill til konkrete problemstillinger som bør belyses i kommisjonens arbeid.

De andre kommunene som er invitert med er Oslo, Tromsø og Frosta. Erfaring fra krisehåndtering

- Hvorfor ble Askøy valgt ut?

- Vannsaken på Askøy i fjor er en av årsakene. Kommisjonen har tatt med oss siden vi har jobbet mye med krisehåndtering både underveis i fjor, og i etterkant. Det kan være noe kommisjonen ser på som interessant.

I invitasjonen står det: «Vi oppfordrer kommunen til å belyse hvordan samarbeidet og ansvarsdelingen mellom statlige og kommunale organer har fungert.»

 

Siste fra Facebook

Back to top