Bilde av en grønn vannkanne som holdes i hånden, og vanner rosa blomster

De senere år har Oksnes vannverk blitt stadig mer presset på produksjonskapasitet, særlig i sommerhalvåret. Det er ikke problemer med kapasitet i kilden - det er nok vann - men vi klarer ikke å produsere nok (drikke)vann ved høyt, samtidig forbruk. Når mange bruker mye vann samtidig, så blir det kapasitetsutfordringer.

Sommerproblem og flere husstander

Vi har i disse årene innført restriksjoner på vannforbruk i sommerhalvåret for vannverkets forsyningsområde. Restriksjonene har tidligere ikke hatt tilstrekkelig dempende effekt på vannforbruket. Sammen med et betydelig tilfang av abonnenter den senere tid, skaper dette en situasjon som vil kunne påvirke sikkerheten i vannforsyningen dersom utviklingen fortsetter.

Når sikkerheten i vannforsyningen kan trues, må vi ta grep for å unngå risiko. Vi vil derfor innføre følgende tiltak:

1. Det innføres vannsparing for abonnenter til Oksnes vannverk

Generelt er abonnenter forpliktet til ikke å sløse med vann. I perioden fremover, hvor restriksjoner på vannforbruk gjelder, skal følgende aktiviteter ikke foregå:

  • bruk av vannspreder eller hageslange til vanning; vanning kan kun gjøres med kanne eller liknende
  • fylling av basseng, boblebad og liknende. Unntatt er de minste plaskebassengene til barn, men her må man utvise skjønn i forhold til forbruk

2. Oppgradering/utvidelse av Oksnes vannverk

Vi har hatt dette prosjektet under planlegging en periode, og man ser for seg en fremdrift som gjør at prosjektet vil ta ca. to år. Når prosjektet er gjennomført vil man som hovedregel unngå restriksjoner i vannforbruk.

Lekkasje på private ledninger

Det oppfordres videre til at alle utbedrer kjente lekkasjer på private ledninger eller installasjoner. Små lekkasjer kan utgjøre stor samlet vannforbruk.

Bruk vannvett

Vi minner likevel om at man er forpliktet til ikke å sløse med vann, og at det ved varmt vær kan oppstå utfordringer med å produsere nok (drikke)vann til alle, når forbruket øker kraftig.

Vi beklager ulempene dette vil medføre for enkelte, men ber om forståelse for at sikkerheten i vannforsyningen er det viktigste hensynet å ta. Det er avgjørende at vannforbruket i sommermånedene senkes. Oppnår vi ikke dette, vil det bli aktuelt å innføre ytterligere restriksjoner, eksempelvis i form av stans av nye tilknytninger til vannverket og ytterligere innstramming av restriksjoner for vannforbruk.

Hvor lenge er det vannsparing ved Oksnes?

Tiltak med vannsparing ved Oksnes gjelder inntil Askøy kommune opphever dette.

Hva med de andre vannverkene på Askøy?

Den sterke oppfordringen til vannsparing gjelder i hovedsak Oksnes vannforsyningsområde. 

Etter at vi har avdekket og reparert mange vannlekkasjer i forsyningsområdene til Kleppevatn og Ingersvatn, har vi god kontroll på vannforbruket på resten av Askøy, og det er foreløpig ikke behov for å innføre restriksjoner for øvrige områder.

Nivået i Kleppedammen er senket ned som del av planlagt kontroll av demningen. Det er ikke på grunn av kapasitetsproblemer.

Se oversikt over de ulike vannverkene, og utfordringer som kan oppstå

Det fremgår av Standard abonnementsvilkår, Administrative bestemmelser, pkt 3.8 at:

«Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.»

Vi gjør oppmerksom på at vannforbruk i strid med restriksjonene kan bli stanset uten foregående varsel dersom det er viktig av hensyn til vannforsyningen, jfr. Standard abonnementsvilkår, Administrative bestemmelser pkt. 1.5.

Back to top