Skjermvisning av Bedriftsnett sin telefoniløsningVi jobber med et nytt og forbedret telefonisystem for blant annet Vann og avløp. Det skal gjøre det enklere for innbyggere å få svar.

- Vi ønsker å legge til rette for at innbyggerne skal kunne nå oss og få svar så raskt som mulig, sier leder for Vann og avløp, Anton Bøe.

Sikrer bedre besvarelse

Det nye telefonisystemet er allerede tatt i bruk hos enkelte avdelinger, og skal på sikt rulles ut i hele kommunen.

Denne løsningen vil hjelpe oss til å sikre både at flere anrop blir besvart og at man får svar fra personer med riktig fagkompetanse.

Innbyggere vil ledes til aktuell tjeneste eller avdeling i kommunen gjennom digitale menyer med tastevalg. I tillegg blir hver avdeling tildelt et hovednummer, som blir opplyst på kommunens nettsider.

- For å komme raskest mulig i kontakt med kommunen, anbefaler vi å ringe direkte til et av disse fremfor å ringe Kundetorget, sier leder kommunikasjon, Dag Folkestad.

Synliggjøre forbedringer

- For å bedre tilfredsstille brukernes behov, har vi kartlagt bruk av telefoni i kommunen, samlet inn statistikk, snakket med de ulike avdelingene, analysert dagens situasjon og utarbeidet forbedringsforslag i felleskap. Kommuneledelsen har også vært involvert i denne prosessen, sier leder for prosjektet, Arkadi Danilov.

Det er også viktig at rutiner på hvordan den nye telefoniløsningen skal betjenes, blir utarbeidet og forankret hos ansatte og ledere, forklarer Danilov.

Selvbetjening

Forbedring av telefoniløsningen er kun ett av eksemplene på hvordan vi ønsker å sikre bedre kommunikasjonen med innbyggerne. Det pågår også arbeid med innføring av flere digitale løsninger, som vil gi tilgang til informasjon og tjenester via selvbetjening.

Hjemmesiden er fortsatt vår viktigste kanal for informasjon og service, og denne er kontinuerlig under utvikling. Vi tar også i bruk nasjonale løsninger etter hvert som de blir tilgjengelige. For eksempel kan nå brukere av hjemmebaserte tjenester enkelt og trygt kontakte helsetjenesten på Askøy via helsenorge.no. De kan sende og motta meldinger, se avtaler og få varsler om utførte besøk.

- Det ideelle er at man finner svar på det man lurer på gjennom selvbetjening. Lykkes man ikke med det og trenger å kontakte kommunen, skal det nye telefonisystemet gi en bedre brukeropplevelse, forklarer Folkestad.

Telefonnumre til avdelinger publiseres fortløpende på hjemmesiden.

 

Back to top