Noen som spiller fotball

Det har kommet en ny nasjonal veileder for idrett under covid-19-epidemien.

Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og er datert 11. mai 2020.

Vi oppfordrer lag og organisasjoner å sette seg inn i veilederen og følge denne.

Se veilederen her: Smittevern for idrett (covid-19)

 

Back to top