En voksen hånd som holder på hånden til et nyfødt barn

Nærjordmorsenteret startet opp som et prosjekt i februar 2013. Nå er dette et solid og godt etablert tilbud som Askøy kan være stolt over. Og vi var i tillegg en av de første kommunene i Norge som startet opp barseloppfølging i kommunen. Fortsatt er det kommuner i landet som ikke har dette tilbudet, eller så vidt har startet opp:

Prøvekaninen Askøy

i 2013 fikk vi tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til en 50 prosent stilling til barseloppfølging av nyfødte og moren. Dette startet som et rent prosjekt for Askøy. I 2015 ønsket Helse Bergen/Kvinneklinikken å gå inn i et interkommunalt samarbeidsprosjekt for nedslagsfeltet til Helse Bergen; Askøy, Fjell (nå Øygarden) og Os (nå Bjørnafjorden).

Prosjektet ble utvidet til 75 prosent barseldrift. Som en forutsetning for dette prosjektet måtte Askøy forplikte seg til å gjøre dette til et fast tilbud etter endt 2 års prosjektperiode, og det ble opprettet faste stillinger i 2017 i 150 prosent stilling.

Fra oppmøte til hjemmebesøk

- Faglig innhold har vært, og er, i stadig utvikling. I begynnelsen kom brukerne til daværende Kleppestø helsestasjon, i lokalene som i dag er Fenring legesenter. Den gang var vi ikke på hjemmebesøk. Da stillingen gikk opp til 75 prosent prøvde man ut hjemmebesøk til førstegangsfødende, mens flergangsfødende fortsatt kom til helsestasjonen, sier virksomhetsleder for Familiehelsetjenesten i Askøy kommune.

Tettere oppfølging

I starten var det gulsottmåling, nyfødtscreening (blodprøven som alle nyfødte anbefales) og amming det ble jobbet med, og mødre fikk barseloppfølging etter behov innen de første 2 ukene etter fødsel. Dette ble raskt justert til at jordmor fulgte kvinnen og den nyfødte i de første 5 dagene etter fødsel.

Alle nyfødte og barselkvinner fikk oppfølging helt fra starten av, men tilbudet og innholdet i tilbudet var likevel svært begrenset i forhold til dagens standard.

- Vi blir ofte kontaktet og trukket frem i flere sammenhenger som en foregangskommune for hvordan man kan løse barselpoppfølging fra jordmors side.

Kortere liggetid etter fødsel

I løpet disse 10 årene har mye endret seg. Kvinner som har født har i gjennomsnitt færre liggedøgn på sykehus, og kommer derfor generelt tidligere hjem til sine kommuner.

- Ved å tilby hjemmebesøk fra jordmor på dag én etter hjemkomst, og tilpasset oppfølging gjennom de 5-7 første dagene etter fødselen, er kvinnene tryggere på å dra tidlig hjem. Det oppleves som bedre enn å pendle mellom hjemmet og sykehuset for oppfølging. Det skaper også ro i en sårbar barseltid, og kan ha gode gevinster på alt fra amming, forebygging av barseldepresjon og infeksjoner hos nyfødte, sier Linn Grøndal Rebnord, avdelingsleder i jordmortjenesten i Askøy kommune.

328 fødlser i 2022

Tilbudet er i dag et solid og godt etablert tilbud som askøyværinger kan være stolt av. Fagkompetansen er høy og tilbudet er godt utbredt.

I 2022 var det 328 fødsler på Askøy. Vi har vi hatt oppfølging av 80 prosent av disse, altså et stabilt og travelt år for Nærjordmorsenteret. Og vi heier på alle som ønsker å få frem enda flere askøyværinger!

Ta kontakt

Det er per februar 2023 seks jordmødre i Jordmortjenesten, og totalt bruker vi i dag 1,5 årsverk inn i Nærjordmorsenteret.

Senteret er åpent mandag–fredag, og driver i dag hovedsakelig oppfølging kun via hjemmebesøk.

Jordmor er på hjul i egen Jordmorbil hele året!

Back to top