Bilde av hamburger og et glass på et bord i en restaurant

Stortinget har bevilget ekstraordinære midler til kommunal kompensasjonsordning i forbindelse med covid-19-pandemien. Midlene skal gå til å kompensere for tap eller ekstra kostnader som det lokale næringslivet har hatt i forbindelse med pandemien.

Les også: Kommunalt næringsfond Covid 19 (søknadsfrist 1. august 2021)

Prioriterte virksomheter

Ordningen prioriterer særlig støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Det lyses ut tilskudd for totalt 5,4 mill. kroner

Tildelingen følger regler for offentlig støtte, der bedriftsstøtte kan gis etter regler for bagatellmessig støtte (maks 200.000 euro til et foretak over en flytende treårsperiode).

Hvordan skal jeg søke?

Søknader skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Søker skal oppgi

  • Kontaktopplysninger og opplysninger om virksomheten.
  • Opplysning om tap eller ekstrakostnader som følge av smitteverntiltak.
  • Opplysning om annen støtte i forbindelse med Covid-19

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  • Om virksomheten tilhører en prioritert bransje som har blitt særlig hard rammet av smitteverntiltak.
  • I hvor stor grad tiltaket antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.

Kompensasjonens størrelse

Samlet tilskudd fra kompensasjonsordningen vil som hovedregel ikke overstige 50 prosent av oppgitt tap/ekstra kostnader, og ikke overstige 500.000 kroner.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. august 2021.

Vi vil fordele tilskuddet for Askøy fortløpende til det ikke er midler igjen.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Ove Vonheim
970 51 723

Back to top