Stopp mobbing

Mobbeombudet er et «lavterskeltilbud» for barn, elever og foresatte.

Aina Drage og Mari-Kristine Morberg er mobbeombud for barn og unge i Vestland.

- Vi jobber for at barn skal ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen. Alle kan ta kontakt med mobbeombudet. Vi kjenner barn og unge sine rettigheter og kan fortelle hvordan man skal gå fram om et barn ikke har det bra i barnehagen eller på skolen. Vi har taushetsplikt og er uavhengige.

Mobbeombudet er først og fremst tilgjengelig for barn, unge og foresatte, men styrere i barnehager, skolerektorer, ansatte i barnehage, skole og SFO, helsetjenestene og andre som arbeider med barn og unge er også velkommen til å drøfte saker (anonymt) med mobbeombudet.

Les mer her: Mobbeombodet i Vestland

 

Back to top