Vaksinering av innbyggere

De neste ukene får vi flere vaksinedoser og vi oppfordrer nå alle som ikke har registrert seg i vaksinekø om å gjøre dette. Jo raskere du blir registrert jo bedre er det.

Vaksineknapp


Vi starter fra uke 30 med aldersgruppen 25-39, parallelt med andre aldersgrupper. I denne aldersgruppen er det mange som ennå ikke har registrert seg i kø. Hvis du ønsker vaksinen er det derfor viktig at du registrerer deg nå slik at du får vaksinen til rett tid.

Jo raskere du får tatt vaksinen, jo fortere vil du redusere sjansene for å bli alvorlig syk av Koronaviruset.
Så snart du er fullvaksinert vil du kunne få koronasertifikatet - noe som i dag gir deg fritak fra karantene ved innreise til Norge, reisefrihet i EU, adgang til sports- og kultur-events, både i inn- og i utlandet.

I og med at Askøys befolkning måtte avstå doser til østlandskommuner så kan det være at vi fremover mottar flere doser enn tatt høyde for, så det er veldig viktig at de som ønsker å ta vaksinen registrerer seg så fort som mulig, slik at vi får benyttet vaksinene. Husk at vaksinene har kort holdbarhet og vi ønsker ikke å ende opp med å kaste noe.

Vi ser på muligheter for å åpne opp for drop-in, men pr i dag er dette ikke prioritert. Lurer du på noe ta kontakt med Koronatelefonen 56155757.

Det er selvsagt frivillig å ta koronavaksinen.

Back to top