Vi har tatt i bruk en tjeneste som gjør det mulig å varsle alle påslåtte mobiltelefoner som kommer inn i eller befinner seg i et fareområde ved en krisesituasjon.

 - Løsningen er i bruk mange steder. Det ivaretar både personvern og den enkeltes sikkerhet, sier beredskapssjef Tony Nyberg.

Ment for trygghet

Vi har flere måter å kunne varsle innbyggere i kriser. Det spesielle med denne løsningen er at den gjør det mulig å sende melding til påslåtte mobiltelefoner innenfor et definert område.

- Det er et varslingssystem som skal gjøre innbyggerne våre trygge hvis de befinner seg innenfor et fareområde i en krisesituasjon. Oppstår det fare i et område, kan vi gi melding til dem slik at de kan evakuere, sier beredskapssjef Tony Nyberg.

Lagrer ingen telefonnumre

Det er ikke mulig for oss å identifisere verken telefoner, telefonnummer eller SIM-kort. Vi får opplysninger om antall og hvilken nasjonalitet sim-kortene har. Det siste er et poeng for å nå ut med viktig informasjon på forskjellige språk.

Brukes mange steder

Den samme løsningen har vært tatt i bruk av Bergen, Oslo, Stavanger og flere andre kommuner i flere år, og vi samarbeider med Samfunnssikkerhetens hus i Bergen når vi benytter løsningen.
Til forskjell fra andre løsninger vi benytter, gir denne mulighet til å varsle også dem som ikke har fast adresse på Askøy.

- Vi bruker løsningen utelukkende for å kunne varsle slik at vi trygger befolkningen ved krisesituasjoner, sier beredskapssjefen.

Back to top