Det ble julaften den 15. desember for UngStream Askøy da de ble overrakt en stor gavesjekk på kroner 10.000,- fra Lions Club for den innsatsen de gjør for å skape en digital inkluderende møteplass for ungdom på Askøy.

De ble et stolt øyeblikk for disse tre frivillige ildsjelene.

Bilde 1 UngStreamMottakere av prosjektmidler: Magnus Mjømen, Johannes Løchen og John-Edvard Genius

Bilde 2 UngStreamPresident i Lions Club Askøy; Atle Holgersen overrakte en gavesjekk på 10.000,- til UngStream Askøy

LNpA 3Late Night på Askøy; UngStream Askøy sitt ansikt utad og et internettbasert interaktivt talkshow med underholdning, konkurranser, kulturinnslag, reportasjer m.m.

UngStream på Askøy 4UngStream Askøy, et spennende prosjekt av, med og for ungdom i støpeskjeen!

Fakta om UngStream Askøy

PROSJEKTETS FORMÅL

• UngStream Askøy skal være en plattform for å skape en digital, interaktiv åpen møteplass av, for og med ungdom.

• UngStream Askøy skal fange opp og hva som skjer i ungdomsmiljøet i Askøy og bli en vektig faktor i forhold til oppdatert kunnskap om hvordan de unge har det i Askøy kommune.

• UngStream Askøy skal gjennom livestreamsendingen Late Night på Askøy, bli en viktig informasjonskanal for Askøy kommune ut mot ungdom.

• UngStream Askøy skal fremme inkluderingskompetanse blant de unge i Askøy kommune

Prosjektansvarlig: Bjørn Tore Bystrøm – Miljøveileder, Kultur og idrett Askøy kommune

Prosjektledere: Magnus Mjømen, Johannes Løchen, John-Edvard Genius

Back to top