Koronavirus illustrasjon

I tillegg til arbeidet med beredskap, testing og smitteoppsporing, koronavaksinasjon og iverksetting av nødvendige smitteverntiltak, skal kommunene også kontrollere at smitteverntiltakene følges.

Skal følge opp brudd på regelverket

I Askøy kommune er det Askøy brann og redning som har fått kontrollvirksomheten på vegne av smittevernlegen i kommunen. Tilsyn med covid-19-forskriften innebærer at kommunen skal følge opp at både virksomheter og enkeltpersoner følger de kravene de er pålagt i forskriften.

- Dersom kommunen mener at reglene ikke etterleves, har kommunen myndighet til å følge opp brudd på regelverket, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Økonomisk støtte

Kommunenes inntekter er styrket for å kunne øke kapasiteten til å kontrollere at reglene om smitteverntiltak etterleves.

Les gjeldende smitteverntiltak på Askøy her:

Disse reglene og anbefalingene gjelder på Askøy fra 7. februar

Back to top