Luftfoto av Træet skole som ligger helt ved sjøen

Vi har fått tilbakemelding om kloakklukt i området rundt Træet skule. Dette har vært et problem som har vedvart, og som har blitt verre denne våren.

OPPDATERT 4. JUNI KLOKKEN 14.00:

Dykker har vært på stedet og kontrollert ledningen. Det er ikke funnet noen feil på denne.

Det ble funnet feil på noen ventiler, og disse er nå byttet, slik at anlegget nå skal fungere igjen.

  • På grunn av brannen i Øygarden er det mangelfull tilgang på spylebiler og liknende denne helgen (4.-6. juli). Vi må ha tilgang på mye vann for å spyle gjennom anlegget etter at det er kontrollert av dykker. Dette vil vi fortsette med over helgen. Da kan vi spyle ut rørene skikkelig.

Moden for utskifting

- Denne slamavskilleren (septiktank) er gammel. Det samme er rørene, og alt dette er modent for utskifting, sier leder fra Vann og avløp, Anton Bøe.

Det er igangsatt et forprosjekt som skal utrede hvor det er mest hensiktsmessig å føre kloakken fra dette området. Om det skal være på Træet eller føres vestover.

- Vi er avhengige av å få tilbakemeldinger fra innbyggere som opplever kloakklukt, slik at vi blir gjort oppmerksomme på steder hvor det kan være problemer, sier Bøe.

Back to top