Flyttekasser (foto Michal Balog, Unsplash)

Kemnerkontoret i Askøy kommune har ansvar for oppgaver knyttet til skatt og kommunale krav. Fra 1. november 2020 tar Skatteetaten over ansvaret for skattedelen av kemnervirksomheten.

Overførte oppgaver

Oppgaver som blir overført til Skatteetaten er;

 • skattepenger til goder
 • restskatt
 • tilleggsforskudd
 • forskuddstrekk
 • arbeidsgiveravgift
 • motregning
 • utleggstrekk
 • skatteattester
 • kontoutskrift
 • arbeidsgiverkontroll

Henvendelser vedrørende disse oppgavene skal da ikke gå til Askøy kommune, men til Skatteetaten fra og med 1. november 2020.

Kommunale oppgaver

Oppgaver som kommunen fortsatt skal ha

 • Innfordring av kommunale avgifter
 • barnehage
 • skolefritidsordning
 • hjemmetjenester
 • kulturskole
 • bibliotek
 • husleie
 • andre kommunale krav

Kontaktinformasjon

Spørsmål angående betaling av kommunale krav:

Telefon 56 15 86 80

E-post: .

Ta kontakt med direkte med avdeling

Spørsmål angående innholdet i faktura rettes til den avdelingensom har utstedt faktura.

 

Back to top