Bilde av en som signerer papirer med penn

Askøy kommune har inngått en avtale med Skatteetaten som skal hindre at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag med kommunen.

Avtalen gjelder for kommunen som innkjøper og byggherre, samt for markedsplasser i kommunal regi. Dialog og kunnskapsutveksling mellom kommunen og Skatteetaten skal forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Som del av dette vil Skatteetaten gi god opplæring i hvordan vi kan benytte oss av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold til å danne et bilde av virksomheters seriøsitetsgrad. Opplysninger om skatt og avgift kan kreves både i forkant av kontraktsinngåelse, og løpende i perioden.

- I et samarbeid som dette kan vi også se på om Skatteetaten har mulighet til å hjelpe kommunen til å få inn gode rutiner for å holde useriøse virksomheter ute fra markedet, samtidig som at kommunen kan dele sin kompetanse som kan være nyttig erfaring for Skatteetaten. Vi kan også etterspørre bistand eller gi tips til Skatteetaten for gjennomføring av byggeplasskontroller eller sjekk av markedsplasser, sier rådmann Eystein Venneslan.

Motvirker svart økonomi

Skatteetaten er glad for samarbeidet med Askøy kommune og mener det motvirker svart økonomi og a-krim.

- Skatteetaten har en betydelig innsats rettet mot arbeidslivskriminalitet, både gjennom kontroll og forebygging. Vi fokuserer ofte på kontroller og sanksjoner som virkemiddel for å redusere skatte og avgiftsunndragelser. Men det er like viktig å ta i bruk kraften til våre medspillere i samfunnet. I samarbeid med store innkjøpere som kommunene, kan vi bidra til at useriøse leverandører ikke får oppdrag. Derfor er slike avtaler et viktig virkemiddel i kampen mot a-krim, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Fakta og bakgrunn

  • Offentlige anskaffelser av varer og tjenester utgjør over 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige har både et stort samfunnsansvar og en stor påvirkningsmulighet for at disse pengene ikke havner hos useriøse aktører.
  • Avtalen setter kommuner i stand til selv å innhente informasjon om skatte- og avgiftsforhold fortløpende for å sjekke sine leverandører.
  • Avtalen skal også hjelpe kommuner til å kunne avvise useriøse søkere som vil ha tilgang til kommunens markedsplasser.
  • Tiltaket er i tråd med regjeringens reviderte a-krimstrategi, hvor det blant annet påpekes at offentlige aktører har et særlig ansvar for å sikre ryddige forhold i norsk arbeidsliv og hindre arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser. En del av strategien er et rammeverk for tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon.

Back to top