faktura

Foresatte slipper å betale for barnehage og SFO når disse tilbudene er stengt, men vi ber om at utsendt faktura fra Askøy kommune for mars betales innen forfall den 31. mars.

For mye innbetalt beløp vil bli godskrevet på senere faktura.

Vi vil ikke sende ut nye fakturaer for kommunale barnehager og SFO før situasjonen er mer avklart, tidligst etter påske.

Back to top