Babyhånd og en voksenhånd

Det er sesong for luftveisinfeksjoner for både store og små.

Spesielt RS-virus har fått stor oppmerksomhet, siden sesongen har kommet tidligere enn normalt, og man regner med at flere vil bli smittet denne høsten og vinteren etter at samfunnet har vært nedstengt store deler av tiden siden mars 2020. Dermed har færre enn normalt hatt denne infeksjonen de to siste sesongene.

De fleste som blir smittet med RS-virus får forkjølelsessymptomer, og blir helt friske etter noen dager uten behandling. En liten andel av de som blir smittet blir så syke at de trenger innleggelse på sykehus for støttebehandling. Dette gjelder først og fremst barn under ett år, men kan også forekomme hos eldre barn.

Du kan lese mer om RS virus her: Smittevernråd for å redusere RS-virus hos småbarn - FHI.

Hva skal du gjøre

Det er også slik at andre luftveisvirus kan gi et lignende sykdomsbilde som RS virus. Foreldre og barnehage trenger ikke selv å tenke på diagnoser, altså hvilke type virus det er snakk om når et barn er sykt. Det er få barn som blir så syke at de trenger sykehusinnleggelse.

Foreldre skal reagere om barnet deres er slapt, har dårlig allmenntilstand, drikker lite/har tørre bleier, og/eller det har tungt for å puste. Symptomene trenger ikke være ledsaget av feber. Generelt skal det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er.

Mange ulike virus kan gi lignende symptomer, så det viktigste er å kontakte lege når man er bekymret. For barn under tre måneder som utvikler feber bør man alltid ta en telefon til fastlege eller legevakt for råd og veiledning.

Et barn som er forkjølet, men i grei form, kan man observere hjemme. Det er ikke nødvendig å sjekke om det er snakk om RS-virus eller kontakte lege. Imidlertid skal man følge flytskjema med tanke på hvor lenge barnet skal være hjemme, når man bør tenke på å ta en koronatest (som kan tas som hurtigtest hjemme innenfor de første dagene etter at symptomene oppstår), og når man bør ta kontakt med lege. Skjema sier noe om alle luftveisvirus, ikke bare Koronavirus:

Hva skal du gjøre hvis du er ungdom/voksen med nyoppståtte luftveissymptomer?

Hurtigtest

Hurtigtest for koronavirus får man gratis av kommunen, se kommunen sine sider for hvor man kan hente dette, og hva man gjør ved en positiv test: askoy.kommune.no/hurtigtest

Vær hjemme om du er syk

Det er viktig å huske at en luftveisinfeksjon som kanskje ikke gjør deg så syk kan gjøre andre mye sykere, det er derfor viktig at alle følger disse enkle rådene om å holde seg hjemme ved nye luftveissymptomer, og ta en koronatest slik som skjema over sier.

Med tanke på RS virus må man være særlig varsom i møte med de minste barna, skal man besøke et nyfødt barn må man være helt frisk, er man forkjølet så bør man avvente.

Pandemien har til nå handlet mye om å beskytte de eldste, RS virus handler om å beskytte de yngste. Strategien er den samme. Hold deg hjemme når du er syk, vask hendene ofte, host og nys i albuen eller i et papirtørkle som du kaster etterpå, ha lav terskel for å ta en koronatest.

Vi ønsker dere en frisk høst.

Back to top