Illustrasjon av svømmebasseng (Foto Hussain Badshah Unsplash)

22. januar 2021 ble disse fire leverandørene kvalifisert av Eiendomsavdelingen. Hver leverandørgruppe består av arkitekter, rådgivere, entreprenører og underleverandører. De hovedleverandører som er kvalifisert er:

  • Kruse Smith Entreprenør AS
  • OBAS Vest AS
  • Constructa Entreprenør AS
  • Brødrene Ulveseth AS

Eiendomsavdelingen vil gjennomføre dialogmøter med disse leverandørgruppene i løpet av våren 2021.

Back to top