To knoker mot hverandre

Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling, og være en viktig person i et annet menneskes liv.

  • Støttekontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger hjelp til å få en aktiv og sosial fritid.
  • Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter.
  • Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

Mange som venter på støttekontakt

Per i dag er det mange barn, unge og voksne som venter på å få en støttekontakt. Personer i ulike aldersgrupper som har ulike utfordringer. Saksbehandlerne i kommunen gjør en grundig vurdering av hvilket oppdrag som kan passe for akkurat deg.

Hvor ofte?

De fleste av oppdragene innebærer oppdrag på mellom 3 og 6 timer i uken.

Hva kan man gjøre?

Forslag til aktiviteter man kan gjøre sammen kan være å gå på tur, lage mat, kino, lekeland eller bistand til å bli introdusert for nye fritidsaktiviteter. Noen trenger også bistand til å trene på målrettede og hverdagslige gjøremål som ellers kan være utfordrende å gjennomføre på egenhånd.

Hvilke krav stilles?

  • For å bli støttekontakt må du være fylt 18 år.
  • Du trenger ingen spesiell faglig bakgrunn, opplæring og veiledning blir gitt av saksbehandler.
  • Du bør være sosialt engasjert og ha evnen til å finne på aktiviteter og finner glede i å hjelpe andre mennesker.
  • For å skape stabilitet for brukeren, bør du kunne binde deg over en lenge periode. 

Send søknad

Virker dette interessant, send oss en søknad via vår lenke: Støttekontakt

Der kan du også lese mer om det å være støttekontakt.

Back to top