Bilde av minnesmerke i Florvåg

Kulturminneplanen skal gi retning for arbeid innen kulturminnefeltet. Planen omhandler forvaltning av kulturarv og kulturminner, vern, formidling, utvikling og bruk av denne.

Har du innspill, les mer: Begrenset høring – Kulturminneplan – handlingsplan for kulturminner 2021-2025

Back to top