Kleppestø sykehjem

Vi har bygget opp god beredskap for å kunne ta hånd om mange koronapasienter.

- At vi hadde vårt første dødsfall på Askøy som følge av Covid-19 på mandag er trist. Jeg vil presisere at personen ikke var beboer ved Kleppestø sykehjem, men innlagt her for oppfølging og smertelindrende behandling etter å ha blitt utskrevet fra Haukeland universitetssykehus. Personen har vært isolert fra de andre beboerne vi har på sykehjemmet, sier Helse- og omsorgssjef, Anne-Kjersti Drange.

Bygger opp kapasitet

Helt siden starten av mars har det vært jobbet med beredskapsplaner i kommunen, knyttet til koronaviruset. Både kontinuitetsplaner, for å sikre forsvarlig drift hvis vi får mange smittede, og det å sikre nok utstyr.

En egen utstyrsgruppe jobber med å sikre at vi har både smittevernutstyr og at vi får tak i flere senger og annet nødvendig utstyr.

- Vi har allerede en del senger i beredskap og vi har i tillegg bestilt inn 26 nye senger som vi venter levert i slutten av april. Vi er i dialog med Haraldsplass sykehus om ytterligere 20 senger, som vi skal få overta når de skal skifte ut sine. Av annet smittevernutstyr har vi en god del utstyr som munnbind, hansker og frakker/drakter, slik at vi er sikret forsvarlig håndtering av smitte en tid fremover, betrygger Drange.

Tar høyde for flere smittede

I kommunens beredskapsplan er det tatt høyde for en trinnvis økning av antall plasser i sykehjem og isolering av pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-smitte.

- Vi har gode rutiner som sikrer at vi ikke blander beboere med pasienter som trenger behandling for koronasmitte. Her vil det bli helt separate avdelinger, med full isolasjon.

Hvis Askøy får flere innbyggere med alvorlig koronasykdom enn det som er plass til på Kleppestø sykehjem i dag, vil antall plasser i området rundt sykehjemmet økes.

- Der er det god kapasitet. Blant annet ligger det i vår plan å ta i bruk nye lokaler som for eksempel nyoppusset del i gamle Kleppestø omsorgsbolig og lokaler i Myranetunet. Dette vil gi en økning på totalt 68 ekstra sengeplasser.

Bare nødvendig helsehjelp

På grunn av situasjonen vi er i yter hjemmetjenestene for tiden kun nødvendig helsehjelp, og kommunen har et godt samarbeid og god dialog med brukere og pårørende. Smittevernutstyr og rutiner for bruk er distribuert ut til alle avdelinger.

- Vi er trygge på at vi vil tilby forsvarlig helsehjelp til innbyggerne våre gjennom denne pandemien. Vi har utarbeidet gode planer for økt kapasitet på sykehjemsplasser, oppøkning av helsepersonell, opplæring og bruk av smittevernutstyr, sier helse- og omsorgssjefen.

Back to top