Ender ved VatnavatnetSmittsom fugleinfluensa er funnet i våre områder og smitte må begrenses. Les mer på mattilsynets nettside:

Alle som ha hobbyfjørfe må registrere seg hos mattilsynet og fugler må holdes innendørs eller under tett tak.

Meld fra til Mattilsynet om enkelte arter av døde fugler: andefugler (ender, gjess, svaner) , måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk), åtseletere (kråke, ravn)

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler. Smitten spres også via fugle-avføring til andre fugler.

Det er ikke rapportert smitte over til mennesker, men smitten kan gjøre stor skade i fjørfebesetninger.

 

Back to top