Hver måned kåres Månedens Frivillig på Askøy. Hils på de frivillige som har blitt kåret så langt i år!

2022 er Frivillighetens År, og i den forbindelse har enhet for Kultur, idrett og næring i Askøy kommune tatt initiativ til en kåring hver måned der noen av øyens mange frivillige får litt ekstra oppmerksomhet.

Gjennom Månedens Frivillig ønsker vi å takke frivilligheten for den fabelaktige innsatsen de gjør for innbyggerne på Askøy. I tillegg håper vi at kåringen kan inspirere flere til å engasjere seg i frivillig arbeid, sier kultursjef Stig Ryland.  

Månedens Frivillig er et samarbeid med Askøyværingen. Kulturavdelingen plukker ut en vinner hver måned som avisen skriver om. Som en takk for innsatsen får de frivillige en helt spesiell hjertestein laget av Linda Vikøyr Brynjulfsen.

Disse frivillige har blitt kåret så langt i 2022:

Månedens Frivillig i januar: Terje Lerø, Follese Kultursenter

Terje er primus motor bak arbeidet med å gjøre det gamle skolebygget på Follese om til et kulturhus for bygden. Her skal det komme både storkjøkken, en liten bygdekafé, et ungdomsrom, kunst- og håndverksrom og musikkbinge. I tillegg er det et stort uteområde med lekepark, hvor det skal være møteplass og aktivitetstilbud for barn, voksne og eldre.

Dette huset skal være et inkluderende møtested for alle, hvor flere generasjoner kan møtes, sier Terje til Askøyværingen.

I begrunnelsen for å kåre ham til Månedens Frivillig heter det at «Terje gjør en formidabel frivillig innsats. Han er opptatt av inkludering, medvirkning og det å gi folk mulighet til å skape og utvikle en felles møteplass i sitt lokalsamfunn.»

Månedens Frivillig i februar: Rahel Rusom, Kvinnekafeen til Askøy Røde Kors

Rahel er leder for kvinnekafeen som møtes i Røde Kors sine lokaler på Florvåg senter. Hun er opprinnelig fra Eritrea, men kom som flyktning til Norge i 2003. Da var hun 16 år gammel. Hennes første møte med Røde Kors var da hun selv deltok på kvinnekafeen i 2007. Deretter meldte hun seg som frivillig.

Å drive med frivillig arbeid er så viktig. Jeg kan være sliten, men når jeg kommer hit og prater med folk og ser smilene deres, gir det meg glede og energi. Jeg føler jeg får mer enn jeg gir, sier Rahel til Askøyværingen.

I begrunnelsen for å kåre henne til Månedens Frivillig heter det at «Rahel er en inkluderende og engasjert leder. Hun jobber fulltid og er mor til 3 barn, men finner likevel tid til å gjøre noe godt for lokalsamfunnet.»

Månedens Frivillig i mars: Kevin Fredrik Vindenes og Cathrine Hasle, Pokèmon-ligaen

Hver tirsdag samler Kevin og Cathrine en gruppe barn og unge til Askøy Pokémon Liga på Askøy folkebibliotek. Kevin startet ligaen for 12 år siden. Senere ble Cathrine med som leder. Opp gjennom årene har det vært både Askøymesterskap, bymesterskap og regionmesterskap i pokémon. Kevin og Cathrine ønsker å gi barn og unge et tilbud hvor de kan dyrke en felles interesse.

Det er veldig kjekt å se smilene hos de unge. Du kan vinne og du kan tape her, men det er ikke så nøye. Hvis folk blir glade er vi glade, sier Kevin til Askøyværingen.

I begrunnelsen for å kåre ham og Cathrine til Månedens Frivillig heter det at «Kevin og Cathrine har gjennom mange år vist et stort engasjement for ungdommer som faller utenfor de tradisjonelle fritidsaktivitetene.

Pokèmon-ligaen er blitt et populært lavterskel-tilbud der ungdommer trives. Kevin og Cathrine er et stort forbilde for mange.»

Månedens Frivillig i april: Åge Lavik, Ask Friidrett og Kreftforeningens Stafett for livet

Åge kom inn i styret for Ask Friidrett i 1997 og har siden 2003 vært styreleder. Han var en viktig bidragsyter for at NM i friidrett på Askøy ble en suksess i 2016. Siden har klubben arrangert flere store mesterskap. Åge har også vært primus motor for Stafett for livet siden 2018. I et helt døgn går eller løper folk til støtte for alle kreftrammede.

Jeg har alltid forsøkt å se nye muligheter, og det utrolig kjekt å være med på å skape noe, sier Åge til Askøyværingen.

I begrunnelsen for å kåre ham til Månedens Frivillig heter det at «Åge gjør en fantastisk innsats for mange på Askøy. Men hans store og varme engasjement har også spredd seg til andre steder i Norge. I tillegg til all tiden han legger ned i stafetten på Askøy, er han også frivillig mentor for Stafett for livet i hele landet. På den måten har Åge vært til stor hjelp og gitt råd til andre frivillige ledere som arrangerer lignende stafetter. Åges raushet og samarbeidsvilje inspirerer frivilligheten langt utenfor Askøys grenser!»

Back to top