gruppetrening

Frisklivssentralen Askøy hjelper og støtter personer som ønsker å forbedre sin helse.

Vi tilbyr

  • Kreftrehabilitering - et gruppebasert tilbud til deg over 18 år. Målet med deltakelse er å kunne mestre din hverdag etter kreftsykdom.
  • LEV (livsstilsendring for voksne) - et gruppetilbud for voksne. Tilbudet er forebyggende og det er ingen krav til diagnose for å delta.
  • Alder ingen hindring - et gruppetilbud for deg over 67 år som ønsker å være fysisk aktiv og sosial.
  • Stå opp! Søvnkurs - et gruppebasert behandlingstilbud for deg med søvnvansker.
  • Røyk-/snusslutt kurs - for deg som ønsker å stumpe røyken og kutte snusen.
  • Undervisning - vi underviser i helseforebyggende tema ved ulike instanser etter forespørsel.
  • Trykk her for å lese mer om våre tilbud

Vil du delta?

Kontakt oss på telefon 409 14 660 eller bli henvist av fastlege eller andre instanser.

Back to top