Prisutdeling, tre damer og en mann, som står på en scene

Prisen for 2022 tildeles Frisklivssentralen med særlig vekt på de ansatte sin kontinuerlige innsats med å hjelpe og støtte innbyggere med å ta kloke valg for egen helse.

I tildeling av prisen legges det særlig vekt på at Frisklivssentralen jobber målrettet, og har stort fokus på brukermedvirkning i utviklingen av tilbudene.

Frisklivssentralen bidrar til å fremme folkehelsen på Askøy gjennom sitt kunnskapsbaserte arbeid, og fokus på tiltak som gjør det mulig for barn og unge, voksne og eldre å være aktiv i hverdagen.

Hva er Folkehelseprisen?

Folkehelseprisen tildeles en avdeling, et fagområde, eller en enhet (stor eller liten) i Askøy kommune som i løpet av det siste året har:

  • gjort en særlig innsats for å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og/eller
  • gjort en særlig innsats for å fremme folkehelsearbeid i egen enhet eller kommuneorganisasjon.

Skaper gode tilbud til innbyggerne

- Frisklivssentralen har spesialkompetanse på livsstilsendring, og måten ansatte samarbeider på for å skape det beste tilbudet er beundringsverdig. Frisklivssentralen er derfor i seg selv et viktig tiltak for å fremme folkehelsen på Askøy, sa kommunedirektør Eystein Venneslan under prisutdelingen i Fargeriet.

Tildelt ny rolle av Helsedirektoratet

For å lykkes med folkehelsearbeid er samarbeid på tvers nødvendig, og Frisklivssentralen er et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid i praksis. Her er det har skapt et miljø for fagutvikling som bistår med sin kompetanse på tvers av avdelinger og sektorer.

Frisklivssentralen feiret 10 år i 2022 og har fra 2023 også fått rollen som Utviklingssentral. Denne rollen tildeles av Helsedirektoratet, og er en tydelig annerkjennelse av at måten Askøy kommune har løst oppdraget på, og er til etterfølgelse.

God helse og livskvalitet er viktig for den enkelte. Å ha god helse er en viktig ressurs for å skape et godt liv, fordi det er utfordrende og ressurskrevende å leve med dårlig helse. Frisklivssentralen har flere tilbud med stadig økning i antall deltakere som opplever god og varig bedring i sin helsetilstand som fremmer folkehelsen på Askøy. Et eksempel er Aktivitetscafeen som er en del av tilbudet i Frisklivssentralen. Brukerundersøkelse viser at dette tilbudet har kunnet gi eldre et flott verktøy for å ta ansvar for egen helse, skape bedre forutsetninger for en god alderdom, utsette funksjonsfall knyttet til aldringsprosessen og forebygge ensomhet, sier kommunedirektøren.

Prisen består av

  • Diplom – utført av Kalligraf Bas Vlam fra Askøy.
  • Leveranse av frukt i tre måneder.
  • Bilde tegnet av tegneserieskaper og Askøymann Frode Øverli

Back to top