Mange som sitter ved hver sitt bord tatt bakfra, vendt mot scenen, fra kommunestyremøte

Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i Askøy kommune ligger nå ute på offentlig høring.

Høringsdokumentet ligger til offentlig høring fra og med 2. desember 2021 til og med 27. januar 2022.

Kunngjøring

Les mer i kunngjøringen og se hele dokumentet: Høring: Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i Askøy kommune

Høringsinnspill kan sendes skriftlig til kommunen på e-post:

eller som brev til Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Back to top