Bilde av lege som holder stetoskop, kan ikke se ansikt, bare kropp og hendene

Det er utfordringer flere steder i landet der innbyggere sliter med å få seg fastlege. Her er status for Askøy pr november 2021:

Strusshamn legesenter er avviklet. Pasienter tilhørende Vatshelle sin fastlegehjemmel er flyttet til Fenring legesenter. Her blir de ivaretatt av vikar Arne Bondø frem til 1. mars 2022. Etter dette overtar Marius Tømta denne fastlegehjemmelen i ett år.

Øvrige pasienter som tilhørte Strusshamn legesenter er tidligere i år flyttet til Fromreide legesenter, hvor Haakon Vevatne Øverland har ansvar for denne fastlegehjemmelen, i ett år fra 1. oktober 2022.

Arild Iversen slutter ved Fenring legesenter 1. desember 2021, og hans fastlegehjemmel blir ivaretatt av Brit Gravdal i ett år.

Kristian Bostrøm og Leif W. Liland har sluttet ved Florvåg legesenter og deres pasienter blir ivaretatt av vikarer ved Florvåg legesenter.

- Dessverre blir fastlegehjemler som har vikarer oppført som "Liste uten lege" på Helsenorge.no, men alle pasientene har fått tildelt vikarlege og blir ivaretatt, sier Amy Bruvik Næss, leder Samfunnsmedisin.

Back to top